Thông báo hủy 1 số lớp học phần Hóa đại cương 1 và Thể dục 1

Thông báo hủy 1 số lớp học phần Hóa đại cương 1 và Thể dục 1

THÔNG BÁO

(Về việc hủy các lớp khóa 2022 trong HK1/2022-2023

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK1/2022-2023, Trường điều chỉnh hủy các lớp khóa 2022 trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Phòng học

Hủy lớp

22-23

1

CHE00001

Hóa đại cương 1

22SHH3

6

1

4

 

22-23

1

CHE00001

Hóa đại cương 1

22SHH3A

2

6

2.5

 

22-23

1

CHE00001

Hóa đại cương 1

22SHH3B

2

8.5

2.5

 

22-23

1

CHE00001

Hóa đại cương 1

22SHH3C

2

8.5

2.5

 

22-23

1

BAA00021

Thể dục 1

22BL_T3Ti3

3

3

3

 

22-23

1

BAA00021

Thể dục 1

22BL_T3Ti8

3

8

3

 

22-23

1

BAA00021

Thể dục 1

22BL_T6Ti3

6

3

3

 

22-23

1

BAA00021

Thể dục 1

22BR_T3Ti3

3

3

3

 

22-23

1

BAA00021

Thể dục 1

22BR_T3Ti8

3

8

3

 

                   

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2022-2023 khóa 2022 như đã thông báo.

     

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

  Trần Thái Sơn