Thông báo hủy 1 số lớp Thể dục 1 HK1/2022-2023

Thông báo hủy 1 số lớp Thể dục 1 HK1/2022-2023
Chào các em,
Hiện các lớp Thể dục 1 HK1/2022-2023 sau bị hủy do không đủ số sv tối thiểu. Các em vui lòng đăng ký lại lớp khác trước 18g hôm nay 10/10/2022.
 
nh hk khoa mamh tenmh lop số đã ĐK
22-23 1 2022 BAA00021 Thể dục 1 22BL_T3Ti3 17
22-23 1 2022 BAA00021 Thể dục 1 22BL_T3Ti8 19
22-23 1 2022 BAA00021 Thể dục 1 22BL_T6Ti3 19
22-23 1 2022 BAA00021 Thể dục 1 22BR_T3Ti3 17
22-23 1 2022 BAA00021 Thể dục 1 22BR_T3Ti8 24