Thông báo kế hoạch học tập các học phần có nội dung thực hành đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2018 về trước

Thông báo kế hoạch học tập các học phần có nội dung thực hành đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2018 về trước

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2018 trở về trước không bị trễ tiến độ học tập do ảnh hưởng của đại dịch, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, VC-NLĐ và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kế hoạch mở lại các học phần có nội dung thực hành chưa hoàn tất giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 và các học phần thực hành của học kỳ 1 năm học 2021-2022 như trong file đính kèm.