Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh đợt 1, năm học 2023-2024

Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh đợt 1, năm học 2023-2024

     THÔNG BÁO

Kết quả học bổng chuyển tiếp sinh đợt 1, năm học 2023-2024

        Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-KHTN ngày 07/09/2023 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định cấp học bổng cho học viên thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM và Quy định kèm theo Quyết định này, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách học viên cao học được xét cấp học bổng đợt 1, năm học 2023-2024 như sau:

  1. Danh sách nhận học bổng:
  1. Hình thức nhận học bổng: chuyển khoản

Các HVCH có tên trong danh sách nhận học bổng vui lòng cung cấp thông tin tài khoản qua link sau: https://forms.office.com/r/scc3MJxk0c.

Hoặc gửi email đến Phòng Công tác sinh viên tại địa chỉ: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn với cú pháp:

  • Tiêu đề: [Cung cấp thông tin nhận HB CTS NH2023-2024]
  • Thông tin cần cung cấp: MSHV – Họ tên – CMND/CCCD – Số tài khoản – Tên ngân hàng – Tên chi nhánh
  • Lưu ý: Tài khoản cung cấp phải do HVCH đứng tên, không cung cấp số tài khoản của người khác.
  1. Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến ngày 13/05/2024

Đề nghị các học viên có tên trong danh sách thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định./.