Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 – Liên thông Đại học và Cao đẳng

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 – Liên thông Đại học và Cao đẳng

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Lễ 30/4 – 1/5 năm 2023

đối với sinh viên liên thông đại học và cao đẳng hệ chính quy

 Theo công văn số 02/TB-KHTN ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Trường về việc nghỉ các ngày Lễ trong năm 2023, Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên liên thông đại học và cao đẳng hệ chính quy và giảng viên tham gia giảng dạy về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Lễ 30/4 – 1/5 như sau: Nghỉ liên tục 05 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/4/2023 (ngày 10/3 âm lịch) đến hết thứ Tư ngày 03/5/2023 (đợt này bao gồm 03 ngày nghỉ Lễ và 02 ngày nghỉ bù theo quy định).

Giảng viên sẽ bố trí dạy bù ngày nghỉ như trên cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023.

Trân trọng.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (Đã ký)

 

 

 

Trần Thái Sơn