THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ HỌC BỔNG VƯƠN LÊN

THÔNG BÁO  NHẬN HỒ SƠ HỌC BỔNG VƯƠN LÊN

THÔNG BÁO

NHẬN HỒ SƠ HỌC BỔNG VƯƠN LÊN

Hạn mức:      9 triệu đồng/năm, phát hàng tháng (trừ tháng Tết, hè)

Số lượng:     30 học bổng

Đối tượng:   * Sinh viên năm thứ nhất các Trường Đại Học trong Tp. Hồ Chí Minh

                   * Học tập tốt, có ước mơ, có ý chí học tập để mai sau phụng sự quê hương đất nước, và có kế hoạch thực hiện ước mơ của mình

                   * Quan tâm đến các vấn đề xã hội, thích sinh hoạt cộng đồng

Thời gian cấp:  Theo từng năm, cuối năm được xét tái cấp

Sinh viên sẽ bị ngừng cấp học bổng khi kết quả học tập không tốt, không tham gia các buổi sinh hoạt hay không thực hiện các qui định của Quỹ học bổng

Điều kiện:             * Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt hàng tháng do Quỹ quy định

Nơi nhận hồ sơ :   * Gửi về địa chỉ mail hbvuonlen@gmail.com và cc quykhdd@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/11/2022

Xét tuyển:    Xét tuyển hồ sơ, và phỏng vấn 

Kết quả:       Kết quả gửi tới sinh viên qua email        

Hồ sơ:           Mẫu hồ sơ có thể được tải từ  đường link:  https://tinyurl.com/bdh7pdpx            

                         * Đơn xin cấp học bổng

                         * Sơ yếu lý lịch

                         * Bài viết về ước mơ của mình

                         * Thành tích học tập (Bản sao Học bạ lớp 12, điểm thi tốt nghiệp phổ thông –  xét tuyển đại học, kết quả Học kỳ 1 năm 1 Đại học nếu có)

                         * Bản sao Thẻ sinh viên