Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình liên thông- đợt tháng 10 năm 2022

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình liên thông- đợt tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

 chương trình liên thông- đợt tháng 10 năm 2022)

 

         Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình liên thông về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2022 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

 • SV nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal. SV vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn.
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

3. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 12/10/2022 đến ngày 13/10/2022, SV nộp hồ sơ vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; buổi chiều từ 13giờ 30 đến 16giờ30).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.

5. Công bố danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp

 • Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 30/10/2022.

6. Kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp

 • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.
 • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.

Lưu ý:

 1. Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:
 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV.
 1. Sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo thông báo này sẽ theo dõi thông báo đợt xét tốt nghiệp vào tháng 02 năm 2023.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; PĐT.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                     

Trần Lê Quan