Thông báo nộp học phí HK1/2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Việt-Pháp

Thông báo nộp học phí HK1/2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Việt-Pháp

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, LIÊN KẾT VIỆT – PHÁP VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

            Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên (SV) trình độ đại học hệ chính quy chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao (CLC) của tất cả các ngành như sau:

I. HỌC PHÍ CÁC KHÓA TUYỂN

      1. Khóa 2019 trở về trước

     Tổng học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 của SV bao gồm học phí học lại  và học phí học cải thiện (nếu có). Học phí mỗi học phần được tính dựa vào số tín chỉ học phí và đơn giá của học phần. Trường hợp các SV xin tạm nghỉ học, khi xin học lại SV phải đóng đủ học phí quy định cho 04 năm học đối với chương trình cộng với học phí học lại hoặc cải thiện. Khoa phụ trách đào tạo sẽ phổ biến cho SV nắm rõ khi có yêu cầu.

     2. Khóa 2020, 2021 và 2022

Học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 của SV được tính bằng tổng học phí các học phần đã đăng ký trong học kỳ, trong đó mỗi học phần được tính dựa vào số tín chỉ học phí và đơn giá của học phần. Khoa phụ trách đào tạo sẽ phổ biến cho SV nắm rõ khi có yêu cầu.

     3. Khóa 2023

Học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 của SV được tính bằng tổng học phí các học phần đã đăng ký trong học kỳ, trong đó mỗi học phần được tính dựa vào số tín chỉ học phí và đơn giá của học phần. Khoa phụ trách đào tạo sẽ phổ biến cho SV nắm rõ khi có yêu cầu.

Trường đã tạm thu học phí HK1/2023-2024 vào đầu năm học của SV, do đó Trường sẽ thu bổ sung hoặc hoàn trả lại cho SV.

II. TRA CỨU HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

 1. Tra cứu học phí: Từ ngày 07/11/2023 đến ngày 08/11/2023, SV xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal trường (Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí). Nếu thắc mắc về số học phần đăng ký hoặc số tiền học phí, SV sẽ liên hệ Bộ phận giáo vụ Khoa trước ngày 08/11/2023 để được giải quyết và cập nhật lại số tiền học phí (nếu có).
 2. Thời gian đóng học phí/đóng bổ sung học phí: Từ ngày 10/11/2023 đến 17/11/2023.
 3. Riêng đối với khóa tuyển 2023
 1. Nếu số tiền tạm thu đầu năm ít hơn số tiền học phí HK1/2023-2024 thì SV sẽ đóng bổ sung theo thời gian quy định tại khoản 2 mục II như trên.
 2. Nếu số tiền tạm thu đầu năm nhiều hơn số tiền học phí HK1/2023-2024 thì Trường sẽ hoàn trả học phí còn dư cho SV vào tài khoản cá nhân của SV.

– Thời gian hoàn trả học phí HK1/2023-2024: Theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài chính.

– Hình thức hoàn trả: Trường sẽ hoàn trả học phí còn dư vào tài khoản cá nhân của SV.

III. CÁCH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

 1. SV đóng học phí qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch hoặc qua dịch vụ Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank theo hình thức Bill Payment
 • SV (hoặc phụ huynh) cung cấp: mã số SV và tên Trường Đại học Khoa học tự nhiên cho nhân viên ngân hàng Agribank khi liên hệ đóng học phí. SV không đóng học phí theo hình thức chuyển khoản.
 • Sau khi đóng học phí, SV (hoặc phụ huynh) phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí khi cần thiết. Hóa đơn thu học phí sẽ được gửi vào địa chỉ email của SV.
 • SV có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.
 1. Đóng học phí qua ứng dụng Viettel Money: SV có thể đóng học phí trên App “Viettel Money” còn gọi là hệ sinh thái tài chính số. App Viettel Money cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết hướng dẫn thanh toán tại: https://viettelmoney.vn/. SV có thể liên hệ số điện thoại 0979.587.739 (anh Minh) hoặc số tổng đài 1800 9000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ Viettel Money.
 2. Đóng học phí qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY: SV có nhu cầu thanh toán học phí và các loại phí khác (bảo hiểm, lệ phí ký túc xá…) thì chỉ cần đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã SV để đăng nhập và thanh toán. VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ gạch nợ trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả) như sau:

+ Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch.

+ Thẻ quốc tế BIN trong nước: 1,6%/giao dịch.

IV. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ

 1. Sau ngày kết thúc thu học phí HK1/2023-2024 theo thông báo này, các trường hợp SV không đóng học phí đúng quy định sẽ bị hủy toàn bộ kết quả đăng ký học phần của học kỳ này và sẽ không có tên trong danh sách thi của học kỳ, ngoại trừ các trường hợp SV được gia hạn thời gian đóng học phí.
 2. Quy định về xét gia hạn thời gian đóng học phí:
 • Trường chỉ xét gia hạn thời gian đóng học phí cho SV trong các trường hợp được quy định tại Quyết định số 2165/QĐ-KHTN ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc Quy định gia hạn thời gian đóng học phí đối với SV, học viên sau đại học.

     3. Thời gian nộp hồ sơ xin gia hạn: Trước ngày kết thúc đóng học phí theo thông báo ít nhất 07 ngày làm việc.

     4. Địa điểm nộp hồ sơ xin gia hạn: SV nộp hồ sơ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

     5. Xử lý học vụ đối với SV không đóng học phí đúng hạn và bị hủy đăng ký học phần

 • Vào đầu học kỳ kế tiếp, SV không đóng học phí đúng quy định và bị hủy đăng ký học phần sẽ bị đưa vào diện cảnh báo học tập tại điểm b khoản 1 Điều 16 Quy chế đào tạo trình độ đại học Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-KHTN ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi là Quy chế 1175).
 • SV bị cảnh báo học tập lần thứ ba liên tiếp sẽ bị buộc thôi học tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy chế 1175./.

Ghi chú: SV đóng bảo hiểm y tế sẽ xem thông báo trên trang web của Trường theo địa chỉ https://www.hcmus.edu.vn/tbsvfull.

 

Nơi nhận:       

 • BGH (để báo cáo);
 • Như trên (để thực hiện);
 • KHTC, P.CTSV, Khoa PT;
 • Lưu: VT, ĐT.
 

HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Lê Quan