Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ tốt nghiệp năm 2022

Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ tốt nghiệp năm 2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:  253 /TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học hệ CQ

tốt nghiệp năm 2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cấp trường cho những sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 (từ tháng 2/2022 – tháng 10/2022) như sau:

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

           a. Thời gian:

  • 8g00 ngày 01/12/2022 (Thứ năm): dành cho SV tốt nghiệp của các Khoa trừ Khoa Công nghệ thông tin.
  • 8g00 ngày 03/12/2022 (Thứ bảy): dành cho SV tốt nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin.

          Trong trường hợp số lượng đăng ký mỗi ngày không đủ, Nhà trường sẽ tổ chức trong 1 ngày 03/12/2022.

          b. Địa điểm: Giảng đường 1, cơ sở 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5)

       2. Danh sách SV được xét chọn tham dự và xác nhận tham dự:

Hạn cuối xác nhận tham dự: 16g30 ngày 25/11/2022. Sau thời gian trên, nếu SV không xác nhận thì Nhà trường xem như SV đó không có nguyện vọng tham dự.

  1. Gửi hình ảnh cá nhân

Nhằm mục đích phục vụ cho công tác tổ chức lễ, BTC yêu cầu mỗi sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp cần nộp một tấm ảnh cá nhân đẹp, rõ mặt (ảnh chân dung, toàn thân hoặc bán thân), đặt tên theo cú pháp: MSSV_Ho ten (VD: 18120001_Nguyen Van A)

  1. Thời gian tập trung nghe hướng dẫn và nhận lễ phục:
  • 17g00 ngày 30/11/2022 (thứ 4): đối với SV tham dự lễ tốt nghiệp ngày 1/12/2022
  • 17g00 ngày 02/12/2022 (thứ 6): đối với SV tham dự lễ tốt nghiệp ngày 3/12/2022

Địa điểm: Giảng đường 1 (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ). Sinh viên phải mang theo Căn cước công dân để nhận lễ phục.

Lưu ý: sinh viên nào vắng mặt ngày hướng dẫn sẽ không được dự lễ trao bằng tốt nghiệp./.

 

 Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– P. Đào tạo (để phối hợp);

– Các Khoa (để phối hợp);

– Đoàn TN, Hội SV(để phối hợp).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương