Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

 

 
Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực (theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước) đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 như sau:

Đề tài 1. Xây dựng quy trình canh tác tiêu an toàn bền vững tại tỉnh Bình Phước ứng dụng công nghệ nano và công nghệ số.

Đề tài 2. Nghiên cứu sản xuất keo dán gỗ thân thiện với môi trường từ nguyên liệu dầu vỏ hạt điều phục vụ trong công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đề tài 3. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học từ lá trầu không (Piper betel) kết hợp với nano bạc trong phòng chống một số bệnh hại chính trên cây điều tỉnh Bình Phước.

Đề tài 4. Nghiên cứu sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ hạt điều và các loại thảo dược (hoài sơn, gạo dược liệu, đinh lăng, sâm bố chính) trồng tại Bình Phước.

Đề tài 5. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp và rối loạn tiêu hóa từ cây Tiêu lốt (Piper longum L.) trồng tại Bình Phước.

Đề tài 6. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Bình Phước trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đề tài 7. Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất kế hoạch bảo tồn, phát triển một số loài cây thuốc có hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Bình Phước.

Chi tiết về mục tiêu, sản phẩm dự kiến của các đề tài theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước được đăng tải cụ thể tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước (bấm xem) và Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước (http://skhcn.binhphuoc.gov.vn).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: Tải tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước và Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước (http://skhcn.binhphuoc.gov.vn).

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Thuyết minh đề tài.

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ.

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.

6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

9. Văn bản đồng ý nhận chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu.
10. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Yêu cầu về hồ sơ:
– Số lượng: 15 bộ, bản chính.
– Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:
(1) Tên đề tài;
(2) Tên, địa chỉ tổ chức chủ trì;
(3) Họ và tên cá nhân đăng ký chủ trì đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện chính;
(4) Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Thiếu một trong các biểu mẫu trên thì hồ sơ coi như không hợp lệ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/4/2023.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, số 678, Quốc Lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0271.3870053.

Trân trọng./.

 
https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/thong-bao-lay-y-kien-gop-y/thong-bao-tuyen-chon-to-chuc-ca-nhan-chu-tri-de-tai-nghien-cuu-ung-dung-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-tinh-nam-2023-30598.html