Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2022 ngành Công nghệ thông tin

Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2022 ngành Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO

(Về việc Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2022

ngành Công nghệ thông tin)

 

Căn cứ vào Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 về việc Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (sau đây gọi tắt là Trường hoặc Trường ĐH KHTN) thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 ngành Công nghệ thông tin (đợt cuối cùng) như sau:

 1. Điều kiện chung khi tham gia tuyển sinh

Thí sinh tham gia tuyển sinh phải thỏa các điều kiện như sau:

 • Đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin của tất cả các Trường trong phạm vi cả nước.
 • Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
 • Riêng đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin không do Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM cấp thì phải đạt điều kiện sơ tuyển như sau: chương trình đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin thí sinh đã học phải tương thích về cấu trúc và nội dung tối thiểu là 90% tổng số tín chỉ so với chương trình đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM (tín chỉ tích lũy đạt tối thiểu 110 tín chỉ) và danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng thuộc Phụ lục 1 kèm theo thông báo này.
  1. Hình thức đào tạo và cấp bằng:
 • Thời gian đào tạo: 02 năm (4 học kỳ).
 • Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân khoa học ngành Công nghệ thông tin hệ chính quy.
 • Chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp sẽ được công bố cho thí sinh trên trang thông tin điện tử của Trường trước khi phát hồ sơ dự thi.
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 sinh viên.
  2. Phương thức tuyển sinh

Có hai phương thức tuyển sinh như sau:

               a/ Phương thức ưu tiên xét tuyển (phương thức 1):

 • Chỉ tiêu: tối đa 80%.
 • Đối tượng xét tuyển: người đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin tại Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh tại Mục 1 thông báo này.
 • Xét tuyển dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin của thí sinh (theo thang điểm 10, tính đến hai số thập phân) với ngưỡng đảm bảo chất lượng do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

               b/ Phương thức xét tuyển (phương thức 2):

 • Chỉ tiêu: tối thiểu 20%.
 • Đối tượng xét tuyển như sau:
  • Người tốt nghiệp bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin của các Trường trong phạm vi cả nước có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh tại Mục 1 thông báo này.
  • Người đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có điểm xét tuyển thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển 1.
  • Xét tuyển dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin của thí sinh (theo thang điểm 10, tính đến hai số thập phân) và điểm phỏng vấn thí sinh.
   1. Phát và nhận hồ sơ xét tuyển
  • Thời gian phát và nhận hồ sơ: từ ngày 12/9/2022 đến ngày 07/10/2022 (từ thứ hai đến thứ sáu; sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30).
  • Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP. HCM.
  • Lệ phí hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ (bao gồm cả đề cương).
   1. Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển
  • Đơn đăng ký xét tuyển liên thông.
  • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng (kèm bản chính để đối chiếu). Đối với sinh viên tốt nghiệp vào tháng 09 năm 2022 tại Trường ĐH KHTN nộp giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
  • Bản sao có chứng thực bảng điểm cao đẳng (kèm bản chính để đối chiếu).
  • 2 ảnh 3×4 (kèm bản chính CMND/CCCD để đối chiếu)
  • 1 bao thư (ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ của thí sinh ở phần người nhận để Trường gửi giấy báo thi cho thí sinh)
  • Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/thí sinh.
 • Thí sinh khai thông tin trước khi nộp hồ sơ theo địa chỉ đường link: https://forms.gle/d7DkQSmWYH988rVu7
  1. Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh phải thực hiện phỏng vấn: công bố trước ngày 28/10/2022.
  2. Lịch thi phỏng vấn: chủ nhậtngày 13/11/2022.
  3. Nội dung phỏng vấn gồm hai nội dung:
 • Nội dung thứ nhất: Thí sinh làm bài trên giấy hoặc làm trắc nghiệm trước khi phỏng vấn theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.
 • Nội dung thứ hai: Thí sinh trả lời phỏng vấn gồm hai phần như sau (**):
 • Phần bắt buộc, thí sinh trả lời phỏng vấn hai nội dung: Cấu trúc dữ liệu; Nhập môn lập trình.
 • Phần tự chọn, thí sinh chọn trả lời phỏng vấn hai trong bốn nội dung: Cơ sở dữ liệu; Mạng Máy tính; Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng; Lập trình Web.

(**) Ngoài ra, thí sinh có thể trả lời thêm câu hỏi liên quan đến định hướng học tập, nghề nghiệp, nguyện vọng học chương trình liên thông đại học ngành Công nghệ thông tin.

 1. Điều kiện xác định điểm trúng tuyển:

Căn cứ vào điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện tham gia tuyển sinh tại Mục 1, chỉ tiêu tuyển sinh tại Mục 3 và Mục 4, Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét quyết định điểm trúng tuyển theo các tiêu chí như sau:

        a/ Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển (phương thức 1):

 • Điểm xét tuyển là điểm trung bình tích lũy toàn khóa học bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin của thí sinh.
 • Điểm xét tuyển theo thang điểm 10, tính đến hai số thập phân.

        b/ Đối với phương thức xét tuyển (phương thức 2):

 • Điểm xét tuyển là tổng điểm của điểm trung bình tích lũy toàn khóa học bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin nhân với hệ số 0.6 cộng với điểm phỏng vấn của thí sinh nhân với hệ số 0.4, trong đó điểm phỏng vấn phải lớn hơn một điểm (>1,0 điểm) mới được tham gia xét tuyển.
 • Điểm xét tuyển theo thang điểm 10, tính đến hai số thập phân.
  1. Dự kiến công bố kết quả, nhận đơn phúc tra
 • Công bố kết quả: thứ 6, ngày 25/11/2022 trên trang web của Trường.
 • Nhận đơn phúc tra: từ ngày 28/11/2022 đến 30/11/2022.
 • Công bố kết quả phúc tra: dự kiến ngày 08/12/2022.
  1. Làm thủ tục nhập học và ngày bắt đầu học:
 • Làm thủ tục nhập học: ngày 09/12/2022.
 • Bắt đầu học: dự kiến ngày 12/12/2022.

 

­­Lưu ý: Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5 – ĐT: (028)62884499 (số nội bộ: 1200)./.

 

Nơi nhận:

–    Như trên (để thực hiện);

–    Lưu: VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

 Trần Lê  Quan

                                                                                                                               

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

ĐƯỢC DỰ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Ghi chú

1

6480101

Khoa học máy tính

 

2

6480201

Công nghệ thông tin

 

3

6480202

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

4

6480203

Hệ thống thông tin

 

5

6480207

Xử lý dữ liệu

 

6

6480208

Lập trình máy tính

 

7

6480209

Quản trị cơ sở dữ liệu

 

8

6480210

Quản trị mạng máy tính

 

9

6480219

An ninh mạng