Thông báo V/v thu học phí sinh viên hệ chính quy, cao đẳng học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thông báo V/v thu học phí sinh viên hệ chính quy, cao đẳng học kỳ 1 năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí sinh viên hệ chính quy, cao đẳng – Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018, nhà trường thông báo lịch đóng học phí tại Điểm giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM như sau:  

–     Thời gian:

  Từ ngày 14/11/2017 đến 17/11/2017: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, từ thứ 4 đến thứ 6.

  Từ ngày 20/11/2017 đến 28/11/2017: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00, từ thứ 2 đến thứ 6.

–     Địa điểm:  Điểm giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) tại trường (bên cạnh giảng đường 1).

Ngoài ra sinh viên có thể đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch của Ngân hàng Agribank trên toàn quốc.

 

                                                                                                       

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 (Đã ký)

           

Nguyễn Thị Cẩm Loan