Thông báo v/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học đợt 2 năm 2023

Thông báo v/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học đợt 2 năm 2023

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:  379 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học đợt 2 năm 2023

  

Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cấp trường cho những sinh viên tốt nghiệp bậc Đại học đợt 2 năm 2023 (được công nhận tốt nghiệp vào tháng 8-9-10 năm 2023) như sau:

          1. Thời gian và địa điểm tổ chức               

              Thời gian:

  • Ngày 1 – 08g00 ngày 16/11/2023 (Thứ năm): dành cho SV tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc của các ngành Công nghệ thông tin (chương trình đại trà và hệ hoàn chỉnh Đại học, hệ từ xa qua mạng), Vật lý học, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Khoa học môi trường, Hải dương học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạt nhân.
  • Ngày 2 – 08g00 ngày 18/11/2023 (Thứ bảy): dành cho SV tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc của các ngành Toán học, Công nghệ thông tin (chương trình đề án), Sinh học, Công nghệ sinh học, Khoa học vật liệu, Kỹ thuật điện tử viễn thông.

             Địa điểm: Giảng đường 1, cơ sở 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5)

          2. Xác nhận tham dự

         Danh sách sinh viên được xét chọn tham dự lễ xem tại link sau: https://tinyurl.com/DSSV-duocxetchon 

         Sinh viên xác nhận tham dự lễ trước 16h30 ngày 10/11/2023 (Nhà trường gửi link xác nhận tham dự qua email sinh viên). Sau thời gian trên, nếu SV không xác nhận thì Nhà trường xem như SV đó không có nguyện vọng tham dự.

Lưu ý: những sinh viên không nằm trong danh sách xét chọn sẽ tham dự lễ tốt nghiệp do Khoa tổ chức. Sinh viên theo dõi thời gian tổ chức lễ của Khoa.

          3. Gửi hình ảnh cá nhân

         Nhằm mục đích phục vụ cho công tác tổ chức lễ, BTC yêu cầu mỗi sinh viên xác nhận tham dự lễ tốt nghiệp cần nộp một tấm ảnh cá nhân đẹp, rõ mặt (ảnh chân dung, trang phục lịch sự), đặt tên theo cú pháp: MSSV_Ho ten (VD: 19120001_Nguyen Van A)

         Thời hạn gửi ảnh: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 10/11/2023.

         4. Thời gian tập trung nghe hướng dẫn và nhận lễ phục:

  • Ngày 1: 17g00 ngày 15/11/2023 (thứ tư)
  • Ngày 2: 17g00 ngày 17/11/2023 (thứ sáu)

Địa điểm: Giảng đường 1 (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ). Sinh viên phải mang theo Căn cước công dân để nhận lễ phục.

Lưu ý: sinh viên nào vắng mặt ngày hướng dẫn sẽ không được dự lễ trao bằng tốt nghiệp./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thắm