THÔNG BÁO V/v tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho tân sinh viên khóa tuyển năm 2022

THÔNG BÁO V/v tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho tân sinh viên khóa tuyển năm 2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 193/KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho tân sinh viên khóa tuyển năm 2022

 1. Mục đích
 • Giới thiệu đến tân sinh viên các thông tin về Đại học Quốc gia, Nhà trường và vấn đề cần lưu ý và thực hiện trong khoảng thời đầu học tập bậc đại học.
 • Sinh hoạt về các hoạt động đào tạo, hỗ trợ của Nhà trường và các đơn vị Khoa, phòng ban, đoàn thể trong quá trình học tập.
 • Nâng cao nhận thức của sinh viên về chính sách, pháp luật của Nhà nước, về trách nhiệm công dân, quyền lợi và nghĩa vụ sinh viên; tạo động lực thúc đẩy và định hướng sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện.
 1. Thời gian và hình thức tổ chức – Đối tượng tham dự
 • Thời gian: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 08/10/2022.
 • Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại trường sinh viên chương trình đề án học tại cơ sở 1, sinh viên chương trình đại trà học tại cơ sở 2.
  Một số nội dung được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Microsoft TEAMS. Sv sẽ sử dụng email SV để vào lớp học. Đường dẫn vào lớp học trên Teams sẽ gửi đến email SV trước giờ học trong vòng 24h.
 • Đối tượng tham dự: Bắt buộc đối với tất cả tân sinh viên khóa tuyển năm 2022.
 • Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa 2022: file đính kèm
 • Lịch gặp mặt giữa Ban Chủ Nhiệm Khoa và Tân Sinh Viên Khóa 2022: thông tin chi tiết
 • Sinh viên chương trình đại trà đi Làng Tre sẽ tập trung tại sân trường cơ sở Thủ Đức – Dĩ An lúc 6g45 (buổi sáng)/ 12g45(buổi chiều): danh sách theo xe
 • Sinh viên chương trình đề án đi Làng tre sẽ tập trung tại sân trường cơ sở Nguyễn Văn Cừ lúc 6g20 (buổi sáng)/ 12g20(buổi chiều) : danh sách theo xe_NVC
 • Nội dung được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Microsoft TEAMS. Sinh viên sử dụng tài khoản email sinh viên được Nhà trường cung cấp để đăng nhập.Đường dẫn để vào các lớp trên TEAMS của các buổi sinh hoạt sẽ được gửi riêng qua email sinh viên trước giờ học 24 tiếng.
 • Với các chuyên đề được ghi chú tổ chức “gián tiếp” sinh viên có thể tự nghiên cứu bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên với các học liệu có sẵn, kết thúc bài giảng sẽ có bài thu hoạch. Sinh viên sử dụng email SV click vào các đường dẫn phía dưới. Các chuyên đề gián tiếp gồm:
  1. Giới thiệu ĐHQG và trường Đại học Khoa học Tự Nhiên,
  2. Giới thiệu hệ thống thư viện.
  3. Kỹ năng sử dụng công cụ Microsoft 365 và trao đổi email hiệu quả
 1. Các vấn đề cần lưu ý:
 • Sinh viên khóa tuyển 2022 phải tham gia đầy đủ tất cả các chuyên đề và thực hiện các khảo sát, bài thu hoạch cuối đợt sinh hoạt theo yêu cầu để được công nhận hoàn thành Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên. Việc tham dự các chuyên đề nhằm giúp sinh viên có thêm những sự hiểu biết trong thời gian đầu tiên học tập tại Nhà trường.
 • Theo quy chế điểm rèn luyện hiện hành, nếu sinh viên không tham gia Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên theo yêu cầu sẽ bị trừ điểm rèn luyện (tham khảo thêm trong Sổ tay sinh viên).
 • Trong quá trình trước và trong khi tham gia, sinh viên nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc cần nhờ hỗ trợ, vui lòng sử dụng email sinh viên gửi về địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn. Các trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia buổi sinh hoạt, sinh viên gửi email về mail trên để được giải quyết.

Nơi nhận:

– Toàn thể sinh viên khóa tuyển 2022

– VT: lưu (CTSV)

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương