THÔNG BÁO V/v tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho tân sinh viên khóa tuyển năm 2023

THÔNG BÁO V/v tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho tân sinh viên khóa tuyển năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Tuần lễ Sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho tân sinh viên khóa tuyển năm 2023

 

 1. Mục đích
  • Giới thiệu đến tân sinh viên các thông tin về Đại học Quốc gia, Nhà trường và vấn đề cần lưu ý và thực hiện trong khoảng thời đầu học tập bậc đại học.
  • Sinh hoạt về các hoạt động đào tạo, hỗ trợ của Nhà trường và các đơn vị Khoa, phòng ban, đoàn thể trong quá trình học tập.
  • Nâng cao nhận thức của sinh viên về chính sách, pháp luật của Nhà nước, về trách nhiệm công dân, quyền lợi và nghĩa vụ sinh viên; tạo động lực thúc đẩy và định hướng sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện.
 2. Đối tượng tham gia, thời gian và hình thức tổ chức
  • Thời gian:Từ ngày 09/9/2023 đến hết ngày 16/9/2023.
  • Hình thức tổ chức:
  • Trực tiếp tại trường sinh viên chương trình đề án học tại cơ sở 1, sinh viên chương trình đại trà học tại cơ sở 2.
  • Các chuyên đề được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams (MS Teams): Sinh viên sẽ sử dụng email SV để vào lớp học, đường dẫn vào lớp học trên MS Teams sẽ gửi đến email SV trước giờ học trong vòng 24 giờ.
  • Các chuyên đề gián tiếp được ghi chú “Link chuyên đề” sinh viên có thể tự nghiên cứu với các học liệu có sẵn, kết thúc bài giảng sẽ có bài thu hoạch.
  • Đối tượng tham dự:Bắt buộc đối với tất cả tân sinh viên khóa tuyển năm 2023.
 3. Một số mốc thời gian Tuần lễ Sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu khoá
  • Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa 2023: link đính kèm.
  • Lịch gặp mặt giữa Ban Chủ nhiệm Khoa và Tân Sinh Viên khóa 2023:thông tin chi tiết
  • Danh sách chia lớp Sinh hoạt công dân: file đính kèm
  • Lịch và danh sách chia xe tham quan, về nguồn tại Khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã 3 Giồng: link đính kèm (Sinh viên xem thông tin buổi tham quan theo lịch Sinh hoạt công dân và chọn sheet danh sách xe theo buổi và cơ sở tương ứng)
  • Sinh viên chương trình chính quy chuẩn (đại trà): tập trung tại sân trường cơ sở Thủ Đức – Dĩ An lúc 7g00 (buổi sáng)/ 12g30 (buổi chiều), chi tiết giờ tập trung và chia xe xem tại link trên.
  • Sinh viên chương trình đề án: tập trung tại sân trường cơ sở Nguyễn Văn Cừ lúc 7g00 (buổi sáng)/ 12g30 (buổi chiều), chi tiết giờ tập trung và chia xe xem tại link trên.
  • Với các chuyên đề gián tiếp: sinh viên sử dụng email SV nhấp vào các đường dẫn phía dưới. Các chuyên đề gián tiếp, bao gồm:
 1. Giới thiệu ĐHQG – HCM và cuộc thi Giải thưởng văn học trẻ ĐHQG-HCM năm 2023.
 2. Giới thiệu trường Đại học Khoa học tự nhiên.
 3. Kỹ năng sử dụng công cụ Microsoft 365 và trao đổi email hiệu quả trong môi trường Đại học. .
 1. Các vấn đề cần lưu ý
 • Việc tham dự các chuyên đề nhằm giúp sinh viên có thêm những sự hiểu biết trong thời gian đầu tiên học tập tại Nhà trường.
 • Sinh viên khóa tuyển 2023 phải tham gia đầy đủ tất cả các chuyên đề và thực hiện các khảo sát, bài thu hoạch cuối đợt sinh hoạt theo yêu cầu để được công nhận hoàn thành Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên.
 • Theo quy chế điểm rèn luyện hiện hành, nếu sinh viên không tham gia Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên theo yêu cầu sẽ bị trừ điểm rèn luyện (tham khảo thêm trong Sổ tay sinh viên).

Trong quá trình trước và trong khi tham gia, sinh viên nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc cần nhờ hỗ trợ, vui lòng sử dụng email sinh viên gửi về địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn hoặc gọi số hotline 0931.401.235. Các trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia buổi sinh hoạt, sinh viên gửi email về mail trên để được giải quyết.