THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi:            –     BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

–          TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

–          GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

 

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2023;

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Phòng thí nghiệm, Giám đốc Trung tâm thông báo đến các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu viên tại đơn vị về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường năm 2023.

  1. Loại hình đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ:
  2. Đề tài định hướng nghiên cứu:

– Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 bài báo được công bố (hoặc được chấp nhận đăng) trên các tạp chí khoa học trong danh mục Scopus/Web of Science hiện hành hoặc kỷ yếu Hội nghị Quốc tế (có phản biện) được xuất bản bởi ACM, Springer, IEEE hoặc tương đương (áp dụng cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử – Viễn thông).

  1.   Đề tài định hướng ứng dụng:

       – Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 giải pháp hữu ích hay bản quyền tác giả đã được chấp nhận đơn đăng ký.

  1. Kinh phí:

Các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ từ Trường có kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 50 triệu đồng;

  1. Tiêu chuẩn đối với đề tài cấp Trường:

– Thời gian thực hiện: 12 tháng;

– Đề tài nghiên cứu phù hợp định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường, Khoa, Trung tâm, Phòng thí nghiệm;

– Tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề tài;

– Tính không trùng lặp của đề tài;

  1. Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài:

– Chủ nhiệm phải là cán bộ trong biên chế, có hợp đồng tuyển dụng (hợp đồng xanh);

– Có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký, có trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ;

– Không nợ đề tài cũ. Nếu có đề tài chưa nghiệm thu thì phải hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu và quyết toán;

– Trong thời gian nhận thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi công tác;

– Không đồng thời chủ trì 02 đề tài cùng cấp;

– Không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật.

  1. Đăng ký thực hiện:

+ Hồ sơ đăng ký gồm: 01 file Thuyết minh đề cương (theo mẫu T01- định dạng Word, Unicode), tải file lên google drive theo đường link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LGNvhtQxlxJznx2gSVIvsmDCYmjEzn2u theo cú pháp <Đơn vị công tác – Học hàm/học vị – Họ tên chủ nhiệm>

         + Thời gian nộp hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 13/02/2023.

         Kính chào trân trọng./.