Thông báo về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp Khóa 2022 trong HK1/2023-2024 cho SV bậc đại học hệ chính quy – đợt 3)

Thông báo về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp Khóa 2022 trong HK1/2023-2024 cho SV bậc đại học hệ chính quy – đợt 3)

THÔNG BÁO

(Về việc hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp Khóa 2022

trong HK1/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3)

         Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK1/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy, mở bổ sung và cập nhật phòng học các lớp Khóa 2022 – đợt 3 trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Loại lớp

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Phòng học

Thứ

Tiết BĐ

Số tiết

Tuần BĐ

Mở bổ sung

23-24

1

BT

CHE10007

Hóa Phân tích 1

22HOH1C

cs2:D213

7

3.5

2.5

16/10/2023

Hủy lớp

23-24

1

LT

CSC10002

Kỹ thuật lập trình

22CTT7

 

4

6

4

 

23-24

1

TH

CSC10002

Kỹ thuật lập trình

22CTT7A

 

6

6

2.5

 

23-24

1

TH

CSC10002

Kỹ thuật lập trình

22CTT7B

 

6

8.5

2.5

 

23-24

1

LT

GEO00002

Khoa học Trái đất

22_4

 

6

6

3

 

23-24

1

LT

PHY00002

Vật l‎‎ý đại cương 2 (Điện từ – Quang)

22CTT3

 

7

1

4

 

23-24

1

LT

PHY00002

Vật l‎‎ý đại cương 2 (Điện từ – Quang)

22TNT1

 

6

6

4

 

                         

 Lưu ý:

Sinh viên các lớp bị hủy được điều chỉnh ĐKHP ngày 6,7/10/2023 theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2023-2024 như link thông báo  https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/186-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/dang-ky-hoc-phan/5158-thong-bao-dang-ky-hoc-phan-hk1-2023-2024-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-chuong-trinh-dai-tra?Itemid=437

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Trần Thái Sơn