Thông báo vv đăng ký tư vấn công nghệ và chuyên gia tại Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Y tế & Chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2022 do TT Thông tin và Thống kê KH&CN tổ chức