Thông báo xét thi đua khen thưởng năm học 2022 – 2023

Thông báo xét thi đua khen thưởng năm học 2022 – 2023

File đính kèm bên dưới

* Qúy Thầy/Cô vui lòng vào Link: https://portal1.hcmus.edu.vn để xem thêm Kết quả TĐKT tính đến 31/5/2023