Thông tin về chương trình Management Trainee 2018 của FrieslandCampina Vietnam

Thông tin về chương trình Management Trainee 2018 của FrieslandCampina Vietnam

 

Management Trainee là chương trình ươm mầm và phát triển những tài năng để trở thành những nhà quản lý cấp cao trong tương lai. Trải qua lộ trình 24 tháng, các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm, trau dồi kiến thức và phát triển bản thân tại nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình để có thể phát triển tư duy hiện đại và khác biệt, giao lưu với nhiều nền văn hoá khác nhau, nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng của bản thân.
Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại link sau: http://frieslandcampina-mt.com/