Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có 7/10 vị trí dẫn đầu tại Kỳ thi ICPC khu vực phía Nam

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có 7/10 vị trí dẫn đầu tại Kỳ thi ICPC khu vực phía Nam

Ngày 20/10/2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra Cuộc thi ICPC 2019 online (Vòng thi khu vực miền Nam). 

ICPC 2019 khu vực phía Nam có 390 đội thi gồm 1170 sinh viên, trong đó: 185 đội sinh viên đến từ 25 Trường đại học và 21 đội học sinh Trung học phổ thông. Đây là kỳ thi có số lượng đội tuyển dự thi chính thức và giao lưu đông nhất trong vòng 5 năm qua tại Việt Nam. Ngoài các đội thi chính thức của miền Nam còn có các đội thi giao lưu của miền Bắc và miền Trung. 

 

Kết quả chung cuộc, các đội thi thành viên của đội tuyển fit@hcmus, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM đã xuất sắc đạt 7/10 vị trí dẫn đầu. Danh sách 10 đội xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng các đội thi chính thức như sau:

1. Đội HCMUS-Ascension, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (8 bài, 900 phút)
2. HCMUS-WUAPWAL, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (8 bài, 1052 phút)
3. HCMUS-Dopamine, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (7 bài, 616 phút)
4. HCMUS-Illuminati, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (7 bài, 822 phút)
5. HCMUT_TEKO AfterALLWeChooseOnlyBoys, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM (7 bài, 1358 phút)
6. HCMIU_MoralCompass, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM (6 bài, 815 phút)
7. HCMUS-KMN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (6 bài, 851 phút)
8. HCMUS-PYROPHOENIX, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (6 bài, 912 phút)
9. HCMUS-John&Bessie, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (6 bài, 921 phút)
10. ThreeWolves, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tp.HCM (6 bài, 1185 phút)

Tin HCMUS-FIT