Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công bố điểm đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công bố điểm đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công bố điểm đại học, cao đẳng chính quy năm 2017 như sau:

1. Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2017 (xem tại đây)

2. Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển hệ Cao Đẳng năm 2017 (xem tại đây)

Lưu ý:

Các em có  hộ khẩu Tây Nam Bộ và Tây Nguyên có điểm xét tuyển thấp hơn 2 điểm của các ngành Khoa học môi trường và sinh học có thể đăng ký học chính quy tại Phân hiệu Đại học Quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đào tạo và cấp văn bằng chính quy.
Thông chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 02753.818.000, 0168.524.1379
hoặc tham khảo tại www.vnuhcm-cbt.edu.vn.