TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM VÀ PHIÊN LÀM VIỆC VỚI ĐHQG-HCM VÀ ĐẠI DIỆN DỰ ÁN PHER VỀ LIÊM CHÍNH KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM VÀ PHIÊN LÀM VIỆC VỚI ĐHQG-HCM VÀ ĐẠI DIỆN DỰ ÁN PHER VỀ LIÊM CHÍNH KHOA HỌC

 

Theo các báo cáo thống kê trong một vài năm trở lại đây, sự gia tăng mạnh mẽ các bài báo công bố khoa học đã đặt ra câu hỏi cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và tổ chức về tính liêm chính và đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Các nỗ lực đang được thực hiện nhằm hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ để Việt Nam có những đóng góp ý nghĩa và hội nhập hiệu quả vào cộng đồng khoa học toàn cầu. Do đó, ĐHQG-HCM triển khai Chương trình hỗ trợ về hoạt động Đạo đức và Liêm chính nghiên cứu của PHER tại Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh năm 2024.

Dự án PHER là Chương trình hỗ trợ phát triển Giáo dục Đại học nằm trong khuôn khổ 5 năm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, nhằm nâng cao năng lực cho ba cơ sở giáo dục đại học trọng điểm tại Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Đà Nẵng. Dự án tập trung nâng cao năng lực quản trị, đào tạo và nghiên cứu cũng như kết nối các đơn vị giáo dục này với các doanh nghiệp để hỗ trợ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đại học Indiana, Hoa Kỳ là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại này.

 

 

Chương trình hỗ trợ diễn ra tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên từ ngày 25 đến 28/3/2024. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đã có phiên gặp gỡ, thảo luận với ĐHQG-HCM và đại diện dự án PHER về Liêm chính khoa học và Đạo đức nghiên cứu vào chiều ngày 26/3/2024.

 

 

Phiên làm việc tập trung giới thiệu kế hoạch thực hiện Quy chế Liêm chính nghiên cứu của Nhà Trường, trình bày các kết quả hoạt động của Hội đồng Đạo đức cũng như trao đổi ý kiến về việc thực thi Liêm chính và Đạo đức nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.