Về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018

Về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo trong dịp Tết Dương lịch 2018 sẽ thực hiện nghỉ vào ngày Thứ hai (01/01/2018).

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách cho Tổ bảo vệ thuộc phòng TCHC.

Trân trọng./.