Về việc tạm ngừng đến Trường đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Về việc tạm ngừng đến Trường đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy để phòng chống dịch bệnh COVID-19

THÔNG BÁO

(Về việc tạm ngừng đến Trường đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy để phòng chống dịch bệnh COVID-19)

 

Căn cứ công văn số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố tạm ngừng đến Trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19,

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy của các chương trình như sau:

  1. Tạm ngưng các hoạt động giảng dạy – học tập trực tiếp và thi học kỳ đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy các chương trình (Đại trà, Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp) từ ngày 02/02/2021. Do đó sinh viên cũng tạm ngưng đến Trường kể từ thời gian này cho đến khi có thông báo mới.
  2. Về hoạt động giảng dạy và học tập của HK2/2020-2021
  3. Đối với sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy chương trình đại trà: sinh viên thực hiện đăng ký học phần theo kế hoạch, hình thức triển khai giảng dạy học kỳ 2/2020-2021 sẽ thông báo sau.
  4. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp: sinh viên theo dõi chi tiết trên trang thông tin điện tử của Khoa phụ trách đào tạo.
  5. Về việc tổ chức thi cuối học kỳ 1/2020-2021 cho sinh viên khóa 2019 và 2020 bậc đại học hệ chính quy các chương trình:
  6. Tạm dừng hoạt động thi học kỳ của HK1/2020-2021 đối với các học phần có thời gian tổ chức thi từ ngày 02/02/2021 đến ngày 06/02/2021.
  7. Thời gian thi các học phần tại điểm a mục 3 dự kiến điều chỉnh tổ chức thi từ ngày 23/02/2021 đến ngày 27/02/2021, sinh viên thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin lịch thi trên website Phòng Khảo thí & ĐBCL của Trường ĐH KHTN.

Lưu ý:

Trong thời gian nghỉ học, sinh viên hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.

Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất ./.