Viện Tế bào gốc nhận khoản tài trợ hơn 2 triệu USD từ Dự án FIRST, Bộ KHCN

Viện Tế bào gốc nhận khoản tài trợ hơn 2 triệu USD từ Dự án FIRST, Bộ KHCN

Hôm nay, ngày 02 tháng 05 năm 2018, tại Ban Quản lý Dự án – “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ – FIRST”, Giám đốc Ban Quản lý Dự án FIRST và Viện Trưởng Viện Tế bào gốc, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM đã kí kết Thoả thuận Tài trợ của Dự án FIRST cho Viện Tế bào gốc trị giá 2,2 triệu USD tương đương 50,4 tỉ đồng.

Ngày 27 tháng 04 năm 2018, Bộ KHCN đã kí Quyết định số 1076/QĐ-BKHCN phê duyệt Thoả thuận tài trợ cho Viện Tế bào gốc, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM thuộc Tiểu hợp phần 2a “Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” của Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ”.

Quyết định nêu rõ: Khoản tài trợ của Dự án FIRST cho Viện Tế bào gốc phục vụ cho tiểu dự án: “Nâng cao năng lực tự chủ thông qua nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc tế bào gốc phục vụ điều trị một số bệnh trên người”. Dự án FIRST tài trợ 100% từ nguồn gốc IDA, với tổng mức tài trợ là 2,2 triệu USD; tương đương 50,4 tỉ đồng.

Theo đó, hôm nay, ngày 02 tháng 05 năm 2018, tại Ban Quản lý Dự án – “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ – FIRST”, Giám đốc Ban Quản lý Dự án FIRST (Ông Lương Văn Thắng) và Viện Trưởng Viện Tế bào gốc, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM (Ông Phạm Văn Phúc) đã kí kết Thoả thuận Tài trợ của Dự án FIRST cho Viện Tế bào gốc trị để thực hiện Quyết định trên và triển khai tiểu dự án.

Tại buổi lễ kí kết, hai bên đã trao đổi một số công việc cần triển khai để thực hiện tiểu dự án đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.

Tin SCI