【Invitation】The 8th China International College Students’“Internet+” Innovation and Entrepreneurship Competition

【Invitation】The 8th China International College Students’“Internet+” Innovation and Entrepreneurship Competition
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ ĐHQG-HCM về Cuộc thi “The 8th China International College Students’ “Internet+” Innovation and Entrepreneurship Competition” – Mạng lưới các trường Đại học Nam Á và Đông Nam Á (S&SE ASIAN UN).
Thời hạn đăng ký: Trước 15/7/2022 (thứ sáu)
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo email và tài liệu đính kèm.