[AUF] MOOC “Củng cố năng lực chính tả tiếng Pháp”

[AUF] MOOC “Củng cố năng lực chính tả tiếng Pháp”

P.QHĐN xin thông báo đến các đối tượng có quan tâm đến:

Văn phòng AUF HCM kính gửi quý trường thư thông báo chương trình hỗ trợ khoá học MOOC “Củng cố năng lực chính tả tiếng Pháp” do ĐH Caen (Pháp) tổ chức trên hệ thống FUN-MOOC.fr, từ ngày 21/02 đến ngày 02/05/2022.

 Khoá học này dành cho học sinh, sinh viên hay người đi làm có học tiếng Pháp ở mọi bậc trình độ và mong muốn cải thiện kỹ năng chính tả tiếng Pháp của bản thân.

 Để giúp người học hiểu rõ các nội dung khoá học nói trên và hoàn thành tốt các yêu cầu đánh giá của ĐH Caen, VP AUF HCM tổ chức một chương trình hỗ trợ cho những người học có ghi danh vào khoá học này trong tháng 03 và tháng 04/2022. Chi tiết cách thức hỗ trợ và đăng kí tham gia trong đính kèm (tiếng Pháp + tiếng Việt).

 

Đăng kí trực tuyến tại https://bit.ly/3I4AHGbHạn chót đăng kí tham gia: 19/04/2022.

Trân trọng.