Cách thức đăng các công văn, thông báo lên website Trường:

Cách thức đăng các công văn, thông báo lên website Trường:

Cách thức đăng các công văn, thông báo lên website Trường:

Tên văn bản thể hiện bên ngoài Trang chủ chỉ viết hoa chữ đầu tiên, không viết In hoa cả tiêu đề.

(ví dụ: Nên viết: “Thông báo Tuyển sinh….”, “Kết quả xét tốt nghiệp…”.

Tránh cách viết: “THÔNG BÁO TUYỂN SINH…”, “KẾT QUẢ XÉT…”)

 • Viết đúng chính tả.
 • Tiêu đề: Size 14;
 • Nội dung: Font chữ: Tahoma. Size 10.

Đối với các Table nên chỉnh “Width: 100%” để có thể đọc trên điện thoại

 • Nếu công văn, thông báo có file gốc đính kèm đề nghị phải có nội dung giới thiệu ngắn về công văn, thông báo.

Nên viết: 

Ví dụ 1:

Tiêu đề:

Về việc cho phép tiếp tục tuyển sinh ngành Hải dương học Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Nội dung:

THÔNG BÁO

Về việc cho phép tiếp tục tuyển sinh ngành Hải dương học Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1027/BGDĐT-GDĐH ngày 6/3/2014 về việc cho phép tiếp tục tuyển sinh đối với 28 ngành trình độ đại học… của 19 cơ sở đào tạo do đã đáp ứng điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên cơ hữu, có ngành Hải dương học Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM.

Xem chi tiết công văn công văn 1027/BGDĐT-GDĐH tại đây

Ví dụ 2:

Tiêu đề:

Thông báo Lớp Cử nhân tài năng Hóa xem TKB HK1/2018-2019

Nội dung:

THÔNG BÁO

V/v Xem thời khóa biểu học học kỳ 1/2018-2019 lớp 18HOH1TN

Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy lớp Cử nhân tài năng ngành Hóa học (18HOH1TN) về việc xem thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1/2018-2019:

 1. Tuần bắt đầu học:dự kiến
 • Môn lý thuyết: 03/09/2018
 • Môn bài tập: 17/09/2018
 1. Thời khóa biểu mới cập nhật ngày thứ sáu 31/08/2018 tại:

            – Sinh viên sau khi đăng nhập vào Portal (https://portal.hcmus.edu.vn), vào nhóm chức năng Đăng ký học phần. Sau đó chọn chức năng Kết quả ĐKHP để xem lịch học chi tiết của từng lớp học Phòng Đào tạo đã đăng ký cho từng sinh viên.     

Lưu ý:

 • Từ tuần lễ 20/08/2018 – 02/09/2018: sinh viên có TKB đăng ký học phần lớp 18HOH1TN tạm thời học TKB lớp 18HOH1 theo TKB hướng dẫn sau:

Loại lớp

Tên môn học

Lớp/

Nhóm

Thứ

Tiết bắt đầu

Lý thuyết

Hóa đại cương 2

18HOH1

T2

1.0 (7g 30)

Lý thuyết

Hóa đại cương 1

18HOH1

T3

1.0 (7g 30)

Lý thuyết

Giới thiệu ngành Hoá học

18HOH1

T7

1.0 (7g 30)

       * Riêng môn Thể dục sinh viên học bắt đầu 20/08/2018.

 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên liên hệ trực tiếp P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ: pdt_khtn@hcmus.edu.vn