Chương trình “Tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy các môn Khoa học Tự nhiên cho giáo viên THCS và Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THPT dạy đội tuyển Học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long năm 2018”

Chương trình “Tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy các môn Khoa học Tự nhiên cho giáo viên THCS và Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THPT dạy đội tuyển Học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long năm 2018”

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo về chương trình “Tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy các môn Khoa học Tự nhiên cho giáo viên THCS và Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THPT dạy đội tuyển Học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long năm 2018” được phối hợp thực hiện giữa Sở Giáo dục và Đào tạO tỉnh Vĩnh Long và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Tp.HCM.

Sau đây là lịch trình chi tiết các lớp tập huấn và bồi dưỡng: