Danh sách sinh viên trúng tuyển vào vòng phỏng vấn học bổng VietHope năm 2019