Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn học bổng VietHope

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn học bổng VietHope

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn:

 

STT Họ và tên Mã số sinh viên Giờ phỏng vấn
1 Cao Huy Thiện 18120572 13:00
2 Diệp Quang Trung 18200270 13:10
3 Đỗ Hữu Đức 18127079 13:20
4 Huỳnh Minh Nghĩa 18180236 13:30
5 Huỳnh Thanh Trúc 18247153 13:40
6 Lê Duy Linh 18200157 13:50
7 Lê Văn Cường 18190033 14:00
8 Nguyễn Văn Phước 18120226 14:10
9 Huỳnh Thị Như Quỳnh 18140324 14:20
10 Võ Phạm Hoàng Phước 18150258 14:30
11 Đoàn Châu Thành Vinh 18140097 13:00
12 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 18190192 13:10
13 Huỳnh Văn Hiền 18120361 13:20
14 Nguyễn Khắc Vũ 18130164 13:30
15 Nguyễn Minh Hiếu 18180192 13:40
16 Nguyễn Phạm Thục Đoan 18180086 13:50
17 Nguyễn Thị Mỵ 18140271 14:00
18 Phạm Hạ Uyên 18180062 14:10
19 Thái Thị Thanh Bình 18180148 14:20
20 Triệu Mai Ngọc Thức 18120585 14:30

Thòi gian phỏng vấn: từ 13g – 14g30 ngày Chủ nhật 25/11 tại Phòng I.24, Trường ĐH KHTN cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Một số Yêu cầu đối với sinh viên được phỏng vấn:
 
–   Sinh viên xác nhận về việc có tham dự phỏng vấn hay không bằng cách gửi email đến: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn trước 16g30 ngày 24/11/2018.
 
– Khi tham dự phỏng vấn Sinh viên nhớ mang theo THẺ SINH VIÊN hay CMND
 
– Sinh viên cần check mail thường xuyên để nhận các thông tin liên quan đến việc phỏng vấn hay trao học bổng do VietHope gửi.
 
–  Sinh viên sẽ mất cơ hội được nhận Học Bổng nếu không tham dự buổi phỏng vấn mà không có lý do chính đáng.