ĐHQG-HCM thông báo vv tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tp.HCM lần thứ 25