Giới thiệu Học bổng du học Đài Loan (TECO HCM City)

Giới thiệu Học bổng du học Đài Loan (TECO HCM City)

THÔNG BÁO

Buổi giới thiệu Học bổng du học Đài Loan, Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc (TECO, Đài Loan)

. Thời gian: 09:00 sáng, 24/03/2018 (thứ 7) DỜI SANG 14:00 CHIỀU, 02/04/2018 (THỨ 2)

. Địa điểm: Hội trường tòa nhà I (tầng trệt, tòa nhà I, ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ Q.5)

. Đăng ký tham dự: (Mã đăng ký: 2018-03-24 TECO, TW) LINK ĐĂNG KÝ

. Đơn vị giới thiệu học bổng: Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc | Taipei Economic & Cultural Office (TECO, Đài Loan)

. Danh sách đại biểu phía TECO, Đài Loan:

Ms. Tina Ou, Secretary of Education, TECO in HCM City

Ms. Nguyen Thi Thanh Lai, Officer of Education, TECO in HCM City

. Nội dung: 

Culture, Lifestyle, Campus life in Taiwan

Active & Available Scholarships & Student Programs hosted by TECO in HCM City