GIỚI THIỆU VỀ LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SỬA ĐỔI NĂM 2018 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH 01/07/2019)

GIỚI THIỆU VỀ LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SỬA ĐỔI NĂM 2018 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH 01/07/2019)

Các Bạn sinh viên thân mến!

Nhằm mục đích:

– Triển khai Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành giáo dục;

– Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đến với đối tượng viên chức, người lao động, người học tại Trường ĐH KHTN;

– Góp phần nâng cao nhận thức “Sống, làm việc, học tập tuân theo Hiến pháp, pháp luật” cho đối tượng viên chức, người lao động, người học;

Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ đã tiến hành nghiên cứu so sánh nội dung Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giáo dục đại học, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019 sắp tới.

Các bạn sinh viên có quan tâm vui lòng tham khảo trong các file đính kèm.

– File So sánh chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung giữa hai văn bản luật

– File Thống kê điểm qua một số điểm mới của Luật giáo dục đại học năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018

– File Văn bản hợp nhất Luật giáo đục đại học năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018

Đăng tin: H.M.N