HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VẬT LIỆU TỪ TIÊN TIẾN VÀ ỨNG DỤNG LẦN THỨ 5

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VẬT LIỆU TỪ TIÊN TIẾN VÀ ỨNG DỤNG LẦN THỨ 5

Hội thảo Quốc tế về Vật liệu Từ tiên tiến và Ứng dụng lần thứ 5 (The 5th International symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, ISAMMA 2024) sẽ được tổ chức tại Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình từ ngày 4-7 tháng 8 năm 2024. Hội thảo là cơ hội để các học giả trong nước và quốc tế trao đổi các vấn đề thời sự với chủ đề đa dạng (không giới hạn trong lĩnh vực Từ) với sự tham gia của nhiều học giả từ nhiều nước trên thế giới.

Thông tin về Hội thảo xin tham khảo tại: https://isamma2024.vn/

Hội nghị phí đối với Đại biểu Việt nam (Trong nước) bao gồm 02 Bữa trưa và Tiệc Gala:

– Tiến sĩ: 2.300.000 VNĐ

– Nghiên cứu sinh/Thạc sĩ/Học viên cao học: 1.800.000 VNĐ

– Sinh viên: 1.200.000 VNĐ

Hạn cuối nộp abstract cho Hội thảo ISAMMA2024: 30/3/2024.