HỘI VIÊN CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI VIÊN CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH HỘI VIÊN CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

nhiệm kỳ VI (2017-2022)

Hội viên danh dự:

Anh hùng Lao động, NGND, PGS.TS Lý Hòa

ngành Vật lý

tham gia quân đội thời chống Pháp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM

nguyên UVTV Hội CCB VN / TP.HCM

 

Chủ tịch

ThS. Nhữ Đình Ngoạn

ngành: Toán – CNTT, QL giáo dục, QL hành chính công, Quản trị kinh doanh, Báo chí

Chánh Văn phòng TTTH

 

 

Phó Chủ tịch

PGS.TS Nguyễn Du Sanh

ngành Sinh học & Công nghệ sinh học

nguyên Trưởng Khoa Sinh học & Công nghệ sinh học

 

Ủy viên Ban chấp hành

Cao Ngọc Thuyết

Đội bảo vệ

 

PGS.TS Nguyễn Đình Phư

ngành Toán học

Khoa Toán – Tin học

 

PGS.TS Bùi Thọ Thanh

ngành Hóa học

nguyên Trưởng Khoa Hóa học Trường ĐH.KHTN

nguyên Giám đốc Trung tâm Đại học Pháp (PuF) – ĐHQG-HCM

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều

ngành Sinh học & Công nghệ sinh học

nguyên Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, nguyên UV.BCH Hội CCB VN/TP.HCM

nguyên Phó Khoa Y, ĐHQG-HCM

 

TS. Nguyễn Văn Hùng

Trọng tài bóng chuyền cấp quốc gia

nguyên Trưởng BM. Giáo dục Thể chất, Trường ĐH.KHTN

 

ThS. Phan Kim Ngọc

ngành Sinh học & Công nghệ sinh học

nguyên Trưởng Phòng thí nghiệm Tế bào gốc, Trường ĐH.KHTN

 

ThS. Nguyễn Hoàng Dũng

ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản lý hành chính công

Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQG-HCM

 

Bác sĩ Đỗ Thị Hoàn

Trưởng Trạm Y tế Trường ĐH.KHTN

 

Cao Văn Nhã

Đội bảo vệ

 

Nguyễn Văn Đức

Tổ lái xe

 

Lê Văn Tài

Tổ lái xe

 

Nguyễn Quang Kiều

Đội bảo vệ

 

Nguyễn Đình Chúc

Đội bảo vệ

 

Trần Trọng Thành

Đội bảo vệ

 

Lê Xuân Hùng

Đội bảo vệ

 

Hoàng Ánh Dương

Tổ lái xe