[KCUE][OPEN CALL FOR APPLICATION] 2022-2 HEAT Scholarship Program for ASEAN faculty members

[KCUE][OPEN CALL FOR APPLICATION] 2022-2 HEAT Scholarship Program for ASEAN faculty members
Phòng Quan hệ Đối ngoại thông tin về Chương trình học bổng Higher Education for ASEAN Talents HEAT 2022-2 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc (KMOE) và Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc (KCUE) dành cho cán bộ Khoa.
 
HEAT là chương trình học bổng dành cho cán bộ Khoa thuộc các nước Đông Nam Á có mong muốn theo đuổi chương trình Tiến sĩ tại Hàn Quốc. 90 ứng viên sẽ được chọn và được hỗ trợ học phí cũng như chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học tập.
 
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
 
Trân trọng.