Kế hoạch học tập môn TT Sinh học đại cương 2

Kế hoạch học tập môn TT Sinh học đại cương 2

Tuần lễ

Tên bài

 

Tên giảng viên và PTN phụ trách

 

17/02/2020

22/02/2020, 7h30, hội trường B, lý thuyết thực tập

 

24/02/2020

Bài 1. Mô và cơ quan thực vật

Cô Nguyễn Xuân Minh Ái + GV PTN Thực vật

02/3/2020

Bài 2. Sắc tố thực vật

Thầy Phan Ngô Hoang + GV PTN Sinh lý thực vật

09/3/2020

Bài 3. Sự quang hợp

Thầy Phan Ngô Hoang + GV PTN Sinh lý thực vật

16/3/2020

Bài 4. Hô hấp ở thực vật

Thầy Phan Ngô Hoang + GV PTN Sinh lý thực vật

23/3/2020

Bài 5. Vận chuyển nước của mô mộc

Thầy Phan Ngô Hoang + GV PTN Sinh lý thực vật

30/3/2020

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

06/4/2020

Bài 6. Mô động vật

Thầy Phùng Lê Cang + GV PTN Động vật

13/4/2020

Bài 7. Hoạt động của hệ cơ và
điện sinh học

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh + GV PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

20/4/2020

Nghỉ (SV thi giữa kì)

27/4/2020

Nghỉ lễ 30/4 và 01/05

04/5/2020 đến 24/5/2020

Sinh viên đi học Giáo dục Quốc phòng

25/5/2020

Bài 8. Sự tuần hoàn máu trong
mạch

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh + GV PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

01/6/2020

Bài 9. Yếu tố khí hậu

Cô Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai + GV PTN Sinh thái

08/6/2020

Sinh viên nghỉ 1 tuần để tự ôn thi

15/6/202

Thi thực tập

22/6/2020

Tuần lễ dự trữ