Kết quả học bổng Mitsubishi UFJ năm 2019

Kết quả học bổng Mitsubishi UFJ năm 2019

1. Danh sách SV được nhận học bổng:

STT MSSV HỌ TÊN
1 1620185 TĂNG TRIỆU PHÚ
2 1620305 NGÔ MINH NGHĨA
3 1620005 PHẠM THỊ KIM ANH
4 1711260 HỒ NGUYỄN HUYỀN THƯ
5 1612880 HOÀNG THIÊN NỮ
6 1612703 NGUYỄN THỊ TÌNH
7 1618198 NGUYỄN THỊ THANH TÂM
8 1611120 LƯƠNG AN KHANG
9 1711064 NGÔ THỊ NGỌC BÍCH
10 1618063 VŨ TRUNG HIẾU

2. Phương thức nhận học bổng: nhận trực tiếp tại Ban Công tác Sinh viên, Phòng 424, Nhà điều hành ĐHQG-HCM.

Thời gian nhận học bổng từ ngày 02-06/12/2019