Kết quả học bổng UFJ và Pony Chung năm 2017

Kết quả học bổng UFJ và Pony Chung năm 2017

Kết quả học bổng UFJ Foundation năm 2017

STT

MSSV

HỌ TÊN

1

1423018

Trần Trọng Hiệu

2

1423016

Lê Xuân Hậu

3

1420059

Đặng Hoàng Khánh

4

1416234

Trần Minh Quân

5

1413168

Ngô Minh Tiến

6

1512002

Lê Dương Tuấn Anh

7

1512595

Nguyễn Hải Triều

8

1420223

Trần Minh Nhựt

9

1414175

Lê Thị Mỹ Linh

10

1413252

Nguyễn Tấn Thanh

 

Kết quả học bổng Pony Chung năm 2017

STT

MSSV

HỌ TÊN

1

1411294

Lê Thị Ngọc Thu

2

1523010

Nguyễn Văn Giai

3

1414163

Trần Thị Ngọc Kim