[LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN] DỰ THẢO QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRƯỜNG ĐH KHTN (cập nhật tháng 3/2022)

[LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN] DỰ THẢO QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRƯỜNG ĐH KHTN (cập nhật tháng 3/2022)

Kính gửi: Quý Thầy/Cô 

 
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2021 (thay thế Thông tư 06/2014/TT-TTCP), sau đó, ngày 27/01/2022, ĐHQG-HCM đã ban hành Quyết định 60/QĐ-ĐHQG quy định quy trình tiếp công dân tại ĐHQG-HCM. Căn cứ theo hai quy định trên, Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ đã tiến hành nghiên cứu, rà soát và xây dựng Dự thảo Quy định quy trình tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN (dự kiến thay thế cho hai văn bản là Quy định về việc tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN và Nội quy tiếp công dân của Trường ĐH KHTN đã ban hành tháng 10/2016). 
 
Để đảm bảo tuân thủ quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ kính gửi Quý Thầy/Cô đính kèm email file Dự thảo Quy định quy trình tiếp công dân tại Trường ĐH KHTN để xin ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo trước khi trình ký ban hành.
 
Kính mong Quý Thầy/Cô dành thời gian đọc và cho ý kiến góp ý và phản hồi về Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ theo các cách sau:
– Gửi văn bản góp ý trực tiếp đến Phòng F107, Cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
– Gửi ý kiến góp ý qua email: ttpcshtt@hcmus.edu.vn 
– Gửi ý kiến góp ý qua link google form: Link góp ý  (Đang thí điểm thực hiện nhằm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản)
 
Thời gian góp ý cho dự thảo: từ ngày 21/03/2022 đến hết ngày 28/03/2022.
 
Rất mong nhận được ý kiến góp ý của Quý Thầy/Cô để Phòng hoàn chỉnh dự thảo văn bản.
Trân trọng.