Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Đặng Lê Khoa

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Đặng Lê Khoa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 

NCS. ĐẶNG LÊ KHOA, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử – 62 44 03 01, với đề tài “Kỹ thuật MIMO- wavelet OFDM trong truyền thông không dâyvào lúc 8g00, ngày 09/02/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM