Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Huỳnh Duy Thảo

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Huỳnh Duy Thảo

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

NCS. HUỲNH DUY THẢO, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Sinh lý học Người và Động vật – 62 42 30 01, với đề tài “Nghiên cứu điều trị thực nghiệm thỏ bị khuyết hổng xương bằng san hô kết hợp tế bào gốc tủy xương tự thânvào lúc 9g30, ngày 10/10/2017,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM