Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lâm Quang Vũ

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lâm Quang Vũ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 NCS. LÂM QUANG VŨ, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Khoa học máy tính – 62 48 01 01, với đề tài “Phát hiện thông tin bạo lực trong video dựa trên đa đặc trưng mang tính ngữ nghĩa caovào lúc 14g00, ngày 15/3/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM