Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lê Minh Tân, Đào Huy Cường, Nguyễn Thị Mỹ Dung

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lê Minh Tân, Đào Huy Cường, Nguyễn Thị Mỹ Dung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 1. LÊ MINH TÂN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý Địa cầu – 62 44 15 01, với đề tài “Nghiên cứu những đặc điểm và sự nhiễu loạn lớp D tầng điện ly vùng vĩ độ thấp bằng kỹ thuật VLFvào lúc 14g00, ngày 08/6/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

2. ĐÀO HUY CƯỜNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Nghiệm của một số hệ Hyperbolic các định luật cân bằng dạng phi bảo toànvào lúc 9g00, ngày 07/6/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

3. NCS. NGUYỄN THỊ MỸ DUNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62440114, với đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học của hai loài địa y Lobaria Orientalis và Dendriscosticta Platyphylloides (Lobariaceae)vào lúc 8g30, ngày 11/6/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.