Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Đức Thịnh, Cao Xuân Phương, Lê Thị Ngọc Tú

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Đức Thịnh, Cao Xuân Phương, Lê Thị Ngọc Tú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

1. NGUYỄN ĐỨC THỊNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa phân tích – 62 44 29 01, với đề tài “Nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh Chloramphenicol bằng phương pháp hóa miễn dịch kết hợp sắc ký lỏng khối phổvào lúc 9g00, ngày 02/5/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

2. CAO XUÂN PHƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học – 62460106, với đề tài “Bài toán giải chập trong thống kê phi tham sốvào lúc 9g00, ngày 04/5/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3. NCS. LÊ THỊ NGỌC TÚ, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Quang học – 64440109, với đề tài “Nghiên cứu chế tạo cấu trúc ZnO-TiO2:Ag nhằm nâng cao hiệu suất quang xúc tácvào lúc 9g00, ngày 24/4/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM