Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Trần Đông Phương

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Trần Đông Phương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

 NCS. NGUYỄN TRẦN ĐÔNG PHƯƠNG, chuyên ngành Sinh lý học thực vật – 62420112, với đề tài “Tìm hiểu sự tăng trưởng và tích lũy lipid ở tảo Haematococcus Pluvialis Flotow buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 23/05/2018, tại phòng I.12, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM