LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/10/2023 đến 06/10/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/10/2023 đến 06/10/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
02/10/2023
08g00 F.102 Họp giao ban Phòng TCHC
13g30 C22 Họp Kế hoạch chiến lược Phòng TCHC
13g30 F.102 Tiếp đoàn Osaka Metropolitan University, Nhật Bản P.QHĐN
14h00 I.12 Họp thương thảo, đối chiếu hồ sơ P. Quản trị Thiết bị
Thứ 3
03/10/2023
14h00 I.12 Họp điều chỉnh quy hoạch P. Quản trị Thiết bị
Thứ 4
04/10/2023
08g00 F.102 Đại học Công nghệ Minh Chí, Đài Loan P.QHĐN
09g30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quang học Phòng ĐT SĐH
14:30 I.12 Họp HĐ đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM, CN: TS. Vũ Thị Bạch Phượng Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 5
05/10/2023
14h00 F102 Tổ chức Lễ ký kết với Prometheus USA P. QHĐN
14g00 I.12 Họp HĐ đánh giá nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM, CN: TS. Nguyễn Hiếu Nghĩa Phòng KHCN
Thứ 6
06/10/2023
08g00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ – Chuyên ngành Giảng dạy Hóa học thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
08g00 Văn phòng Công đoàn Họp Ban Chấp hành Công đoàn quý 3/2023 và phương hướng hoạt động quý 4/2023 Văn phòng Công đoàn
09g00 I.12 Họp trao đổi về các phần mềm CTSV P.CTSV
13g30 F.102 Họp xây dựng Kế hoạch chiến lược Phòng TCHC
14g00 I.12 Phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên