LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/9/2023 đến 10/9/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/9/2023 đến 10/9/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
04/9/2023
    Nghỉ Lễ theo quy định  
Thứ 3
05/9/2023
09g30 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
14g00 I.11 Họp chi bộ TCHC Phòng TCHC
14g00 I.12 Tiếp Giám đốc P.HTQT, EPFL, Lausanne, Switzerland P.QHĐN
Thứ 4
06/9/2023
08g00 F.102 Hội thảo Khoa học “Tế bào hình sao – mục tiêu cho phát triển liệu pháp trúng đích trong điều trị bệnh lý xơ gan” trong khuôn khổ đề tài Nghị định thư với Ý Khoa Sinh học – CNSH
Thứ 5
07/9/2023
08g00 F 102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Lê Hà Tầm Dương, ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
09g00 I.11 Lễ Ký kết – Gothe Institue P.QHĐN
Thứ 6
08/9/2023
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
09/9/2023
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Xuân Duy Bảo, ngành Toán ứng dụng Phòng ĐT SĐH
Chủ nhật
10/9/2023
09g00 F 102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Võ Văn Âu, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH

 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Đón Tân sinh viên từ ngày 04/9 đến 08/9 tại Hội trường I